Pripravované akcie v roku 2023

Inštitút vzdelávania seniorov n. o. Košice

Pripravujeme na rok 2023 pre našich členov zdravotne energetické cvičenia Hara na báze cchi kungu. Kurz 1. stupňa máme v pláne (podľa počtu záujemcov) spustiť už v Januári 2023 a pre absolventov kurzu potom raz týždenne spoločné cvičenia.

Zdravotne energetické cvičenie  Hara Cchi kung

Používate rôzne potravinové doplnky a zaručené prípravky na upevnenie zdravia? Ponúkame súbor cvičení, ktoré Vám pomôžu upevniť a skvalitniť zdravie ako fyzické tak aj duševné. Raz sa ho naučíte a používate ho bezplatne celý život. Potrebujete sa iba rozhodnúť a chcieť pre seba niečo urobiť

               

Toto cvičenie je zostavené ako súbor cvikov zameraných na doplnenie a skvalitnenie energie jednotlivca aj skupín, mobilizovanie rezerv človeka, otvorenie mentálnych aj tvorivých možností a vytvorenie harmónie a šťastia u jedinca, skupiny ako aj v rámci Vesmíru.

Účelom tohto cvičenia je dosiahnuť harmóniu, pohodu a pokoru, no hlavne upevniť či skvalitniť si fyzické aj duševné zdravie a vytvorenie dostatočnej a kvalitnej energetickej zásoby v tele.

Cvičenie je zostavené na princípoch a filozofii Cchi kung-u, odvekej praktiky pochádzajúcej z Číny a v dnešnej dobe rozšírenej už aj v Európe a vo svete. Je základom mnohých iných cvičebných praktík a bojových umení, vyšpecifikovaných majstrami rôznych škôl. Jeho pôvodným zámerom je zdravotne, duševno, duchovné zveľaďovanie človeka, jeho spojenie s prírodou a prepojenie s nekonečnom.

Pri týchto cvičeniach sa pracuje s pocitmi. Snažíme a učíme sa vnímať energiu a jej prúdenie (zvláštne vibrácie tepla, chladu, chvenie, či iné pocity). Pravidelným cvičením si budeme uvedomovať tok energie počas celého cvičenia a keď sa nám prebudí a rozprúdi energia, nastáva regenerácia tela, otváranie mentálnych schopností a duchovný rast. Cvičenie je vhodné pre všetky vekové kategórie a môžu ho praktizovať aj ženy v tehotenstve, pričom súčasne harmonizujú aj svoje nenarodené dieťa.

Program:

do 10,00 hod. prezentácia                                                                                                                                      10,00 – 12,00 hod. prednáška                                                                                                                        12,00 – 12,30 hod. prestávka                                                                                                                                  12,30 – 15,00 hod. cvičenie                                                                                                                                    15,00 hod.  diskusia, odovzdanie osvedčení/ ukončenie

 

……………………………………………………………………………………………………………….

Inštitút vzdelávania seniorov  n. o. , Košice, IČO:45747661- vzdelávacie aktivity

Záväzná PRIHLÁŠKA –  na kurz  I. stupňa cvičenia na bazecchi kungu 2023

PRIEZVISKO…………………………………………MENO……………………………rok nar.:…………………….

Adresa bydliska ( len mestská časť)……………………………  č. OP ( pas)…………………………………..

tel. č.:…………………………………………………… e-mail:………………………………………………………………….

Záväzne sa prihlasujem na kurz zdravotne energetických cvičení na baze cchi kungu zo strany n. o. IVS  v priestoroch sídla n. o. v nižšie uvedenom rozsahu zvolenom podpisujúcim 1)+ .

Cvičebný odbor                                                                                           Lektor : Ing. Rudolf  Čičák

    Príspevok/Kurzovné:  cvičebný kurz 33€  za celodenný kurz s certifikátom

Nenávratné zápisné 10,00 EUR je potrebné zaplatiť pri podaní prihlášky!

Doplatok kurzovného –   sa doplatí pred začatím kurzu lektorovi.

Záväznú prihlášku odošlite e – mailom na adr.: inštitut.vzdelavania.seniorov.1@gmail.com , úhradu zápisného pošlite prevodom účet: IBAN: SK32 0900 0000 0050 8258 2632 , Názov účtu: Inštitút vzdelávania seniorov n. o., v poznámke uviesť: priezvisko a meno / bez diakritiky/

Za Inštitút vzdelávania seniorov n. o. :

MVDr. Róbert Ondrejka , v. r.

Dátum…………………………………..                                         1)    Podpis…………………………………………..

Svojim podpisom dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v evidencii poskytovateľa vzdelávania.