Cvičenie Hara Cchi kung

Priatelia!

Na kurz je potrebné sa vopred prihlásiť osobne  na adrese Československej armády č.21 Košice – 2.9. a 3,9.2023  t.j.  Po – Ut:  10,00 – 13,00, a zaplatiť kurzovné ( Termín konania je určený na 5. október (spoločné cvičenia, ktoré sú súčasťou kurzu budú vo štvrtky 12., 19. a  26.10.)   Cena kurzovného  je 33,- €  

Inštitút vzdelávania seniorov n. o. Košice

Robíme zdravotne energetické cvičenia Hara na báze cchi kungu. Kurz 1. stupňa a pre absolventov kurzu 3x,  raz týždenne spoločné cvičenie, ako súčasť kurzu.

Zdravotne energetické cvičenie  Hara Cchi kung

Používate rôzne potravinové doplnky a zaručené prípravky na upevnenie zdravia? Ponúkame súbor cvičení, ktoré Vám pomôžu upevniť a skvalitniť zdravie ako fyzické tak aj duševné. Raz sa ho naučíte a používate ho bezplatne celý život. Potrebujete sa iba rozhodnúť a chcieť pre seba niečo urobiť

               

Toto cvičenie je zostavené ako súbor cvikov zameraných na doplnenie a skvalitnenie energie jednotlivca aj skupín, mobilizovanie rezerv človeka, otvorenie mentálnych aj tvorivých možností a vytvorenie harmónie a šťastia u jedinca, skupiny ako aj v rámci Vesmíru.

Účelom tohto cvičenia je dosiahnuť harmóniu, pohodu a pokoru, no hlavne upevniť či skvalitniť si fyzické aj duševné zdravie a vytvorenie dostatočnej a kvalitnej energetickej zásoby v tele.

Cvičenie je zostavené na princípoch a filozofii Cchi kung-u, odvekej praktiky pochádzajúcej z Číny a v dnešnej dobe rozšírenej už aj v Európe a vo svete. Je základom mnohých iných cvičebných praktík a bojových umení, vyšpecifikovaných majstrami rôznych škôl. Jeho pôvodným zámerom je zdravotne, duševno, duchovné zveľaďovanie človeka, jeho spojenie s prírodou a prepojenie s nekonečnom.

Pri týchto cvičeniach sa pracuje s pocitmi. Snažíme a učíme sa vnímať energiu a jej prúdenie (zvláštne vibrácie tepla, chladu, chvenie, či iné pocity). Pravidelným cvičením si budeme uvedomovať tok energie počas celého cvičenia a keď sa nám prebudí a rozprúdi energia, nastáva regenerácia tela, otváranie mentálnych schopností a duchovný rast. Cvičenie je vhodné pre všetky vekové kategórie a môžu ho praktizovať aj ženy v tehotenstve, pričom súčasne harmonizujú aj svoje nenarodené dieťa.

Program:

do 10,00 hod. prezentácia

10,00 – 12,00 hod. prednáška

12,00 – 12,30 hod. prestávka

12,30 – 15,00 hod. cvičenie

15,00 hod.  diskusia, odovzdanie osvedčení/ ukončenie

Kvôli registrácii príďte skôr…