Služba Domov je doma

Službu ponúkame záujemcom v celom regióne.
Informujte sa.

 

 

            V živote  každého  príde čas,  keď  dosiahne vek, v ktorom  sa  kedysi  jednoduché  denné   úlohy  stanú  náročnými  na  vykonávanie. Zoči-voči  týmto  problémom,  ktoré  proces  starnutia so sebou prináša, sa seniori zdráhajú pripustiť skutočnosť, že  potrebujú pomoc k tomu,  aby mohli naďalej zostať žiť v dôverne známom pohodlí svojho domova.

IVS n.o  ponúka klientom nonstop službu tiesňového volania  Domov je doma v okruhu košického a prešovského samosprávneho kraja

Pre koho je služba tiesňového volania určená ?

-osobám žijúcim osamotene (aj bez aktuálnych zdravotných problémov)
– osobám s rizikovým ochorením
– seniorom s rizikom pádu
– pacientom, ktorí sa zotavujú v domácom prostredí (zvlášť aktuálne pri  jednodňovej chirurgii)
– osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
– osoby, ktoré z rôznych dôvodov uprednostňujú  pobyt  v  dôverne  známom prostredí domova  pred pobytom v Domove sociálnych služieb

Princíp fungovania tiesňového volania Domov je doma:

Pokiaľ vznikne neočakávaná situácia vyžadujúca si pomoc (zdravotnú, požiarnu, policajnú) používateľ (klient) jednoducho  zatlačí tlačidlo, ktoré má neustále pri  sebe (zavesené na krku, alebo na zápästí). Týmto sa odošle  signál  tiesňového  volania  na  domácu  základnú   jednotku  vybavenú  citlivým  mikrofónom a  reproduktorom, ktorá  je pripojená  v domácnosti  seniora klienta na pevnú telefónnu  linku. Táto   hlasovo  spojí  klienta    v    neočakávanej    situácií  s  dispečingom.  Používateľ  pritom   popíše  svoju situáciu. Operátor má  identifikáciu  volajúceho účastníka a súčasne sa mu na obrazovke počítača zobrazí okno  so  všetkými dôležitými informáciami o volajúcom (meno, adresa, príbuzní, držitelia kľúčov, zdravotný stav…) v rozsahu akom boli zaevidované do databázy. Zdravotnícky   personál   vyberie   najvhodnejší   spôsob   riešenia  pomoci  pri  vzniknutej situácii. V prípade potreby je  možné telefonicky spojiť klienta s rodinou  či  určenou  osobou. Spojenie  po   zatlačení  tlačidla  v   prípade  tiesňového volania   nastane   do  cca  25 sekúnd. Všetky  volania  na  centrálu  sú trvalo evidované.

Zriadenie služby, postup pri vybavovaní, úhrada za službu

Klient  požiada  o  poskytnutie služby  IVS n.o. a doloží potrebné údaje  podľa podkladov, uvedených v zmluve. Na  základe informácií  od  klienta  bude vyplnená  tzv. identifikačná karta klienta a to v elektronickej podobe.

Koncové (tzv.domáce)zariadenie  môže byť

-poskytnuté obcou alebo mestskou časťou (závisí od obce)
-zapožičané (firmou) bývalým zamestnancom na dôchodku

Cenník
prevádzka domácej jednotky: 6,00 € mesačne

Po  uhradení  poplatku  na  účet č.

SK32 0900 0000 0050 8258 2632

  a uzavretí zmluvy o prevádzke medzi IVS  n.o.  a  klientom  bude  domáce  zariadenie  do  troch  pracovných  dní uvedené do prevádzky.

Potrebné zariadenie:
-telefónna prípojka (tzv.pevná linka)-zriaďuje T-Com
-koncové zariadenie Smart Call 4200
-špeciálna telefónna zásuvka (je súčasťou dodávky)
-sieťový napájač (v prípade použitia zariadenia ako hlasitý telefón, nie je súčasťou dodávky)

Funkčnosť  zariadenia  je  automaticky  a/alebo  manuálne  kontrolovaná  z  centrály. V  prípade  potreby  sa prevedie  kontrola zariadenia a jeho funkčnosť priamo u klienta.

Osoby, ktoré prídu do styku s údajmi ako sú diagnózy, adresa klienta a iné utajované skutočnosti sú zaviazané mlčanlivosťou podľa zákona 428 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlásiť  sa možno
1. na e-mailovej adrese seniordomke@gmail.com
2. u služby Seniordomu na tel.čísle 055/3075398 alebo 0918 531 276
3. osobne v Seniordom n.o. na ul.Čs.armády 21 denne od 10:00 do 14:00 hod.