Plán činnosti 2020-2021

Inštitút vzdelávania seniorov, n. o.

vzdelávacie aktivity podľa Plánu práce na rok 2020 v III. A IV. Q

ROZVRH HODÍN /týždenný cyklus/

Cudzie Jazyky / Nemecký (NJ), Anglický Ax/ uč.1

Skupina VČ NJ stredne pokročilí utorok 0845 ČSA 21

Skupina AG3 stredne pokročilí streda 0845 ČSA 21

Skupina AG4 pokročilí streda 1000 ČSA 21

Skupina AG5 pokročilí streda 1115 ČSA 21

Skupina AG2 stredne pokročilí streda 12,30 ČSA 21

Skupina AG1 začiatočníci streda 1345 ČSA 21

Skupina AG6 streda 1500 ČSA 21

Skupina A5 pokročilí štvrtok 0845 ČSA 21

Skupina A6 pokročilí štvrtok 0955 ČSA 21

Skupina A7 začiatočníci štvrtok 1205 ČSA 21

Skupina A1 pokročilí štvrtok 1100 ČSA 21

Skupina A2 pokročilí štvrtok 1315 ČSA 21

Lektor : skupina A1 – A2 Ing. Eva Reitznerová, CSc.

skupina AG1 – AG6 Ing. Géza Illés

skupina A5 – A7 Michaela Laurincová

skupina NJ Ing. Vierka Čipčalová

Výpočtová technika ( PC)

Skupina PC začiatočníci štvrtok 1000 ČSA 21 uč.2

Lektor : Ladislav Rusnák

Výtvarná tvorba-párny kalendárny týždeň uč.1/zač.15.09.2020/

Maľba a tvorba začiatočníci utorok 1000 ČSA 21

Maľba a tvorba utorok 1300 ČSA 21

Maľba a tvorba piatok 1000 ČSA 21

Lektor: Ing.Arch.Eva Lorenzová

Klub výtvarníkov IVS n.o. – párny týždeň utorok 1000 ČSA 21

Šachová škola mládeže uč.1 pondelok 15ˇ15 ČSA 21

Lektor: Norbert Zambor

Šachový odbor / tréning/ streda 16,30 hod

Šachová škola seniorov štvrtok 16,00 hod

Šachové súťažné dni podľa

dodaného rozpisu súťaží: piatok od 1700 , sobota, nedeľa,

uč. 2

Hudobný odbor : Lektor: Rudolf Probala

Utorok 17,00-19,00hod.

Art film : Pondelok 10,00 hod. Ladislav Rusnák

Rezerva / nemčina, výtvarná tvorba/ piatok 8,00-13,00 hod.

Košice : 27.07. 2020 MVDr. Róbert Ondrejka,

riaditeľ IVS n. o..

Inštitút vzdelávania seniorov n. o.

vzdelávacie aktivity podľa Plánu práce na rok 2020 v III. A IV. Q 2020

CENNÍK dodatok č. 1 / úplnné znenie/

Vzdelávacie odbory :

  • Jazyk anglický / nemecký jazyk- NJ /- začiatočníci, mierne pokročilí, stredne pokročilí, pokročilí rozsah / 17 vyučovacích hodín á 60min., AJ – konzultácie 9×60 min.

  • Výtvarná tvorba- kresba a maľba začiatočníci, kresba a maľba tvorba / 9 vyučovacích hodín á 120 min./,

  • Výpočtová technika – začiatočníci, pokročilí / 10 vyučovacích hodín á 120min./

  • Šachová škola 20 vyučovacích hodín á 60 min

  • Klub výtvarníkov IVS n. o. 9 vyučovacích hodín / á 120 min/

  • Klub populárnej hudby II. polovice 20 teho storočia 10 vyučovacích hodín / á 120min/

Vzdelávacie kurzy budú začaté iba po prihlásení dostatočného počtu záujemcov .

Počet poslucháčov v jednom krúžku je spravidla 10 a viac.

Začiatok kurzov v III. Q -38. týždeň 14.9- 27.9.2020 oznámením lektorov adresným účastníkom.

Výučba prebieha v sídle n. o. v priestoroch Inštitútu vzdelávania seniorov n. o. Košice ul. ČSA 21.

Kurzovné: Jazykové kurzy (25€), Výtvarná tvorba-kresba a maľba tvorba, začiatočníci ( 27€), Výpočtová technika (37€), A J- konzultácie (12,50€ pre kurzistov ktorí navštevujú J kurz). JK Angličtina začiatočníci (27€) Klub výtvarníkov / 12€/,Klub populárnej hudby/ 12€/ , Art film club 9€/r, Art film club jednotlivé predstavenie pre frekventantov všetkých kurzov IVS n.o. 1€/ film..

Nenávratné zápisné 10,00 EUR je potrebné zaplatiť pri podaní prihlášky!

Doplatok za jeden semester podľa druhu vzdelávacieho odboru – minimálne 13,00 EUR resp. 25,00 EUR sa doplatí na prvej hodine.

Účastníci vzdelávacích jazykových kurzov a kresba a maľba kategórie vyššej ako začiatočníci môžu uhradiť kurzovné na prvej vyučovacej hodine lektorovi, resp. vedúcemu skupiny.

V prípade neuskutočnenia vzdelávacieho kurzu sa zápisné , alebo platba prihlasujúcemu v uhradenej výške vráti.

Kurzovné pre neseniorov je dvojnásobné.

Dátum 27.07. 2020

Za Inštitút vzdelávania Seniorov n. o.:

MVDr. Róbert Ondrejka , riaditeľ