Prihlášky

Posted by in projekcia

Inštitút vzdelávania seniorov n. o. , Košice, IČO:45747661- vzdelávacie aktivity

Záväzná PRIHLÁŠKA – na III. a IV.Q 2019

PRIEZVISKO…………………………………………….MENO……………………………rok nar.:…………………….

Adresa bydliska ( len mestská časť)…………………………………… č. OP ( pas)…………………………………..

tel. č.:…………………………………………………… e-mail:……………………………………………………………………..

Záväzne sa prihlasujem na odber konverzačných vzdelávacích aktivít zo strany n. o. IVS v priestoroch sídla n. o. v nižšie uvedenom rozsahu zvolenom podpisujúcim 1)+ .

Vzdelávacie odbory – podčiarknuť vybraný: číslo skupiny*:

  • Jazyk anglický- začiatočníci, , /17×60/ , termín streda po 13,45 hod.,/

  • Jazyk anglický- začiatočníci, , /17×60/ , termín, štvrtok po 8,30 hod.

  • Jazyk francúzsky- začiatočníci, , /17×60/ , termín utorok o 8,30 hod.

Kurzovné: Jazykové kurzy začiatočníci   ( 26€/ 17 hod.),.

Nenávratné zápisné 10,00 EUR je potrebné zaplatiť pri podaní prihlášky!

Uzávierka prihlášok od 2.9. 2019 do 11.9.2019 . začiatok výučby cca posledný septembrový resp. 1 októbrový týždeň.

Kapacita 1 kurzu: 14 účastníkov.

Doplatok za jeden semester podľa druhu vzdelávacieho odboru – sa doplatí na prvej hodine lektorovi. Poradenstvo sa uhrádza pred hodinou lektorovi.

Pokračujúci účastníci kurzov môžu uhradiť kurzovné na prvej vyučovacej hodine lektorovi, resp. vedúcemu skupiny.

Za Inštitút vzdelávania seniorov n. o. :

MVDr. Róbert Ondrejka v. r.

Dátum………………………………….. 1) Podpis…………………………………………..

  1. Svojim podpisom dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v evidencii poskytovateľa vzdelávania.