Pripravovabé akcie v roku 2023

Inštitút vzdelávania seniorov n.o.

Usporiadá pre členov a účastníkov vzdelávacích aktivít posedenie na Bankove – v Minigolfovom areáli, “Opekačka” Každý podľa vlastnej chuti dňa 13. seprembra 2023 (streda) o 10,00 na mieste

srdečne vás pozývame