O nás

                                                                   

Sme  nezisková  organizácia,  založená  za  účelom   poskytovania  služieb v oblasti skvalitnenia  sociálno-zdravotnej, celoživotného  vzdelávania a rôznych aktivít, slúžiacich k  udržaniu a  k  zlepšeniu  duševného a  telesného stavu starších ľudí. Obdobie, ktoré prežívame a nové spoločenské zriadenie priniesli  nový fenomén, hromadnú dlhovekosť a tým vznik spoločenskej triedy seniorov.

    Z uvedených dôvodov Inštitút Vzdelávania Seniorov n.o. svoje štatútom určené činnosti rozšíril o činnosti, ktoré umožňujú udržanie ako aj rozšírenie duševných schopností a aktivít seniorov. Okrem iných konkrétnych činností, má projekty, ktoré vytvárajú možnosti pre túto skupinu obyvateľov, aby sa sami mohli zmeniť na seniorov novej doby a presvedčiť o tom aj spoločnosť. Vnášame nového nákazlivého ducha medzi našich priaznivcov, prijať fakt seniorského veku, ako nové obdobie života, nie len ako starobu.