Oznamy

Dobrý deň,

 z rozhodnutia riaditeľa  IVS n.o. .  pre zamedzenie  rozšírenia sa  koronavírusu  medzi frekventantov a v záujme ich ochrany  od nákazy sa predlžuje prerušenie  vzdelávacej činnosti a ostatných záujmových činností  do 24.5.2020 vrátane.  

Výnimkou z obmedzenia je  členská základňa odborných skupín: hudobnej sekcie, šachovej sekcie a frekventanti výtvarnej tvorby  v pravidelnom zabehnutom čase podľa týždenného rozvrhu činností pre LS 2019-2020 a to na základe pozvania / e mailom, telefonicky / lektorom, vedúcim skupiny.

  Hygienické podmienky pre aktivitu:

–          Do priestoru sa dopravte s nasadenými rúškami , v dopravných prostriedkoch,

–          Umyte si ruky s pripraveným dezinfekčným prostriedkom a utrite do jednorázových utierok, ktoré odhodíte do koša

–          Neprivádzajte nateraz negarantovaných záujemcov o začlenienia sa do poskytovaných činností

Želáme príjemne prežitie spoločných chvíľ v odbornej skupine.

Prosíme všetkých čo sa stretnete v priestoroch IVS n.o. aby sa stále chránili v tomto  období svojou múdrosťou od kontaktu s rizikovými občanmi a tými čo by mali chorobu zapríčinenú koronavírusom zvládnuť ľahko.

Predpokladáme oživenie činnosti vrátane art-filmu po 24.5.2020. 

Moje súčasné rozhodnutie je determinované  uvoľnovaním opatrení .

Ďalšie posúdenie epidemiologickej situácie  riaditeľ uskutoční 21.5.2020 o čom bude informácia zverejnená  na web. stránke www.ivske.sk  najneskôr o 15,00 hodine.

Úprimne  nám záleží na našom spoločnom  zdraví a tešíme sa  na Vaše  stretnutia v priestoroch IVS n.o..

MVDr. Róbert Ondrejka , riaditeľ  IVS n.o.

Z rozhodnutia riaditeľa  IVS n.o. .  pre zamedzenie  rozšírenia sa  koronavírusu  medzi frekventantov a v záujme ich ochrany  od nákazy sa predlžuje prerušenie  vzdelávacej činnosti a ostatných záujmových činností  do 24.5.2020 vrátane.  Prosíme všetkých čo sa stretnete v priestoroch IVS n.o. aby sa stále chránili v tomto  období svojou múdrosťou od kontaktu s rizikovými občanmi a tými, čo by mali chorobu zapríčinenú koronavírusom zvládnuť ľahko.Predpokladáme oživenie činnosti vrátane art-filmu po 24.5.2020.   Moje súčasné rozhodnutie je determinované  uvoľnovaním opatrení  UR VZ SR.  Ďalšie posúdenie epidemiologickej situácie  riaditeľ uskutoční 21.5.2020 o čom bude informácia zverejnená  na web stránke www.ivske.sk  najneskôr o 15,00 hodine.Úprimne  nám záleží na našom spoločnom  zdraví.Tešíme sa  na Vaše  stretnutia v priestoroch IVS n.o.

.MVDr. Róbert Ondrejka , riaditeľ  IVS n.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———————————————————————

    Vážení členovia a priaznivci.

Dovoľujeme si vám oznámiť, že plánujeme spustiť nové jazykové kurzy a to jazyk francúzsky a španielsky.

Požadovaný počet pre spustenie je viac než desať záujemcov na jeden kurz.Títo sa môžu informovať na adrese a telefónnych číslach, uvedených na úvodnej stránke.

——————————————————————————————————-

                                             !!!  N O V I N K A  !!!

Naša inštitúcia v rámci komplexného procesu zdravé starnutie seniorov otvára nové vzdelávacie programy pre seniorov v letnom semestri 2020

 

Senior právnik pre celú rodinu.

Cieľom je „právnych desatoro“ so záverečným testom, ktoré preukáže schopnosť absolventa zvládnuť základy spotrebiteľského pre potreby bežného občana pri obstarávaní tovarov a služieb.

Spoznaj históriu mesta Košice

Cieľom je štúdium histórie Košíc formou prednášok, rozdelená do historických období, ktorá preukáže znalosti z oblasti histórie a rozšíri všeobecné znalosti poslucháča o histórii Košíc.Súčasťou sú tri spoločne organizované „potulky“ s Kolcunom.

Prihlášky písomne mailom, alebo telefonicky!

Prihlásiť sa, alebo získať informácie je možné osobne na uvedenej adrese v pracovné dni pondelok až stredu od 10:00-14:00

alebo telefonicky na č.   55/30 75 398

mailom : seniordomkeno@gmail.com

1institut.vzdelavania.seniorov@gmail.com

web https://www.ivske.sk