Oznamy

So zármútkom v srdci oznamujeme,

že dňa 22.septembra 2022
nás navždy vo veku 74 rokov opustil náš priaťšľ a kolega, spoluzakladatel IVS.n.o.

LADISLAV RUSNÁK

Zdielame úprimnú sústrasť s rodinou. Nech odpočíva v pokoji.

Pohreb sa bude konať dňa 28.9.2022 o 10,00 na verejnom cintoríne

==============================================================

 

“študentky a študenti” ,

blíži sa začiatok zimného semestra šk.r. 2022/2023.

vážení členovia a priaznivci.

Dovoľujeme si vám oznámiť, že plánujeme spustiť nové jazykové kurzy a to jazyk francúzsky a španielsky.

Požadovaný počet pre spustenie je viac než desať záujemcov na jeden kurz.Títo sa môžu informovať na adrese a telefónnych číslach, uvedených na úvodnej stránke.

————————————————————————————-

                                             !!!  N O V I N K A  !!!

Naša inštitúcia v rámci komplexného procesu zdravé starnutie seniorov otvára nové vzdelávacie programy pre seniorov v letnom semestri 2023

 

Senior právnik pre celú rodinu.

Cieľom je „právnych desatoro“ so záverečným testom, ktoré preukáže schopnosť absolventa zvládnuť základy spotrebiteľského pre potreby bežného občana pri obstarávaní tovarov a služieb.

Spoznaj históriu mesta Košice

Cieľom je štúdium histórie Košíc formou prednášok, rozdelená do historických období, ktorá preukáže znalosti z oblasti histórie a rozšíri všeobecné znalosti poslucháča o histórii Košíc.Súčasťou sú tri spoločne organizované „potulky“ s Kolcunom.

Prihlášky písomne mailom, alebo telefonicky!

Prihlásiť sa, alebo získať informácie je možné osobne na uvedenej adrese v pracovné dni pondelok až stredu od 10:00-14:00

alebo telefonicky na č.   55/30 75 398

mailom : seniordomkeno@gmail.com

1.institut.vzdelavania.seniorov@gmail.com

web https://www.ivske.sk