Oznamy

                                                  !!!

   !!!                                                                                       !!!

 Z rozhodnutia riaditeľa  IVS n.o. .  pre zamedzenie  rozšírenia sa  koronavírusu  medzi frekventantov a v záujme ich ochrany  od nákazy sa predlžuje prerušenie  vzdelávacej činnosti a ostatných záujmových činností  do 13.4.2020 vrátane. Prosíme všetkých čo sa stretávame v priestoroch IVS n.o. aby sa chránili od kontaktu s rizikovými občanmi a tými čo by mali chorobu zapríčinenú koronavírusom zvládnuť ľahko,  aby sme mohli obnoviť užitočné činnosti.   

prerušenie  vzdelávacej činnosti a ostatných záujmových činností  do 13.4.2020 vrátane. Prosíme všetkých čo sa stretávame v priestoroch IVS n.o. aby sa chránili od kontaktu s rizikovými občanmi a tými čo by mali chorobu zapríčinenú koronavírusom zvládnuť ľahko,  aby sme mohli obnoviť užitočné činnosti.   

 

 

 

———————————————————————–                                                  !!!

Dobrý deň, 

 z rozhodnutia riaditeľa  IVS n.o. a schválenia Správnou radou n.o.  pre zamedzenie  šírenia koronavírusu a v záujme ochrany svojich frekventantov od nákazy sa predlžuje prerušenie  vzdelávacej činnosti a ostatných záujmových činností  do 30.3.2020.

Ďalšie posúdenie epidemiologickej situácie  riaditeľ uskutoční 30.3.2020 o čom bude informácia zverejnená  na web. stránke www.ivske.sk  najneskôr o 15,00 hodine.

Je nám to veľmi ľúto  , predovšetkým nám záleží na vašom zdraví a nasledujúcich radostných stretnutiach.

MVDr. Róbert Ondrejka , riaditeľ  IVS n.o.

 


          

            IVS n.o.z rozhodnutia štatutárneho orgánu – riaditeľa z dôvodov výskytu respiračného ochorenia  COVID -19   na širšom území pôsobnosti organizácie a v záujme ochrany zdravia svojich frekventantov prerušuje svoj hlavný vzdelávací proces dňom 10.3.2020 do 24.3.2020 .
Admin.
Ing. Brodňanský

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

    Vážení členovia a priaznivci.

Dovoľujeme si vám oznámiť, že plánujeme spustiť nové jazykové kurzy a to jazyk francúzsky a španielsky.

Požadovaný počet pre spustenie je viac než desať záujemcov na jeden kurz.Títo sa môžu informovať na adrese a telefónnych číslach, uvedených na úvodnej stránke.

——————————————————————————————————-

                                             !!!  N O V I N K A  !!!

Naša inštitúcia v rámci komplexného procesu zdravé starnutie seniorov otvára nové vzdelávacie programy pre seniorov v letnom semestri 2020

 

Senior právnik pre celú rodinu.

Cieľom je „právnych desatoro“ so záverečným testom, ktoré preukáže schopnosť absolventa zvládnuť základy spotrebiteľského pre potreby bežného občana pri obstarávaní tovarov a služieb.

Spoznaj históriu mesta Košice

Cieľom je štúdium histórie Košíc formou prednášok, rozdelená do historických období, ktorá preukáže znalosti z oblasti histórie a rozšíri všeobecné znalosti poslucháča o histórii Košíc.Súčasťou sú tri spoločne organizované „potulky“ s Kolcunom.

Prihlášky písomne mailom, alebo telefonicky!

Prihlásiť sa, alebo získať informácie je možné osobne na uvedenej adrese v pracovné dni pondelok až stredu od 10:00-14:00

alebo telefonicky na č.   55/30 75 398

mailom : seniordomkeno@gmail.com

1institut.vzdelavania.seniorov@gmail.com

web https://www.ivske.sk