Oznamy

Ing.  Olga Rodziňáková CSc. 

  Spoluzakladateľka IVS n.o. 

              Odišla si no v našich spomienkach a srdciach zostávaš                                  naďalej.

Spoločne prežité chvíle Ťa budú pripomínať.

Ďakujeme, že si jeden svoj úsek života spojila s nami…