Oznamy

Od 17. novembra 2023 rozhodnutím Okresného úradu Košice č.: OU-OVVS 1 -2023/051950-002 zo 14.11,2023 bol ustanovený riaditeľom Inštitútu vzdelávania seniorov n. o. Košice Prof. Ing. Dušan Rodziňák CSc.