Vaše 2 %

 

    2% z dane sa poukazujú prostredníctvom tlačív:

Inštitút vzdelávania seniorov

ul.Čs.armády 21

040 01 Košice

 IČO: 45747661,   DIČ : 2020176102,

 

Číslo účtu:

IBAN: SK3209000000005082582632,

BIC SWIFT kód banky: GIBASKBX