Vaše 2 %

 

    2% z dane sa poukazujú prostredníctvom tlačív:

 

  1. ZAMESTNANEC – používa
    a, VYHLÁSENIE (vyhlasenie.pdf)
  2. b, Potvrdenie_o_zaplatení_dane_z_prijmov-2018 (editovateľné doc)

 

  1. FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
    a, Daňové priznanie fyzických osôb TYP A, a potvrdenie
    b, Daňové priznanie fyzických osôb TYP B, a potvrdenie
  2. PRÁVNICKÁ OSOBAdaňové priznanie právnických osôb, a potvrdenie

Inštitút vzdelávania seniorov

ul.Čs.armády 21

040 01 Košice

 IČO: 45747661,   DIČ : 2020176102,

 

Číslo účtu:

IBAN: SK3209000000005082582632,

BIC SWIFT kód banky: GIBASKBX