Kurz cvičenia Hara Cchi kung

 

Pre vysoký záujem je už do konca roka 2023 ukončená možnosť prihlásenia sa do kurzu… Ďakujeme

Na kurz je potrebné sa vopred prihlásiť osobne  na adrese Československej armády č.21 Košice –    Cena kurzovného  je 33,- €  

Inštitút vzdelávania seniorov n. o. Košice

Robíme zdravotne energetické cvičenia Hara na báze cchi kungu. Kurz 1. stupňa a pre absolventov kurzu 3x,  raz týždenne spoločné cvičenie, ako súčasť kurzu.

Zdravotne energetické cvičenie  Hara Cchi kung

Používate rôzne potravinové doplnky a zaručené prípravky na upevnenie zdravia? Ponúkame súbor cvičení, ktoré Vám pomôžu upevniť a skvalitniť zdravie ako fyzické tak aj duševné. Raz sa ho naučíte a používate ho bezplatne celý život. Potrebujete sa iba rozhodnúť a chcieť pre seba niečo urobiť

               

Toto cvičenie je zostavené ako súbor cvikov zameraných na doplnenie a skvalitnenie energie jednotlivca aj skupín, mobilizovanie rezerv človeka, otvorenie mentálnych aj tvorivých možností a vytvorenie harmónie a šťastia u jedinca, skupiny ako aj v rámci Vesmíru.

Účelom tohto cvičenia je dosiahnuť harmóniu, pohodu a pokoru, no hlavne upevniť či skvalitniť si fyzické aj duševné zdravie a vytvorenie dostatočnej a kvalitnej energetickej zásoby v tele.

Cvičenie je zostavené na princípoch a filozofii Cchi kung-u, odvekej praktiky pochádzajúcej z Číny a v dnešnej dobe rozšírenej už aj v Európe a vo svete. Je základom mnohých iných cvičebných praktík a bojových umení, vyšpecifikovaných majstrami rôznych škôl. Jeho pôvodným zámerom je zdravotne, duševno, duchovné zveľaďovanie človeka, jeho spojenie s prírodou a prepojenie s nekonečnom.

Pri týchto cvičeniach sa pracuje s pocitmi. Snažíme a učíme sa vnímať energiu a jej prúdenie (zvláštne vibrácie tepla, chladu, chvenie, či iné pocity). Pravidelným cvičením si budeme uvedomovať tok energie počas celého cvičenia a keď sa nám prebudí a rozprúdi energia, nastáva regenerácia tela, otváranie mentálnych schopností a duchovný rast. Cvičenie je vhodné pre všetky vekové kategórie a môžu ho praktizovať aj ženy v tehotenstve, pričom súčasne harmonizujú aj svoje nenarodené dieťa.

Program:

do 10,00 hod. prezentácia

10,00 – 12,00 hod. prednáška

12,00 – 12,30 hod. prestávka

12,30 – 15,00 hod. cvičenie

15,00 hod.  diskusia, odovzdanie osvedčení/ ukončenie

Kvôli registrácii príďte skôr…