Registrácia n.o.

Rozhodnutie o registrácii IVS n.o. z 25.8.2015