Kurzy / Cenník / Prihlášky

 

          Inštitút Vzdelávania Seniorov n.o.,ul. Čs armády 21, Košice

s 19- ročnou tradíciou udržiavania mentálnej a spoločenskej aktivity a vzdelávania seniorov v študijnom roku 2020-2021 /September 2020 až Jún 2021/ rozširuje priestor pre seniorov v kurzoch s týždenným opakovaním

Jazykové :

-angličtina začiatočníci max . 12 účastníkov / vyučovanie vo štvrtok so začiatkom o 11,05 hod /,

-angličtina mierne pokročilí, pokročilí / vyučovanie v stredu a vo štvrtok/ , ( spolu max. 8-12 záujemcov), výber do skupín podľa znalostí vykonajú lektori na osobnom stretnutí

– nemčina pokročilí – vyučovanie v utorok od 8:45 hod. , doplnenie 2-4 účastníci, výber do skupiny podľa znalostí vykoná lektorka NJ na osobnom stretnutí

Výtvarná tvorba : kresba a maľba, / utorok ob týždeň – od 10:00 hod / max . doplnenie 2 -3 účastníci , piatok od 10:00 – doplnenie max. 3-4 účastníci

Práca na počítači / štvrtok od 10:00 hod. a od 13:00 hod á 2 hod./ max. 8 účastníkov / celkom 16 /

Pre dostatok informácií pozrite si web stránka : www.ivske.sk

záložku : Kurzy / Cenník 2020-2021 / Záväzná prihláška 2020-2021

Prihlásiť sa je možné osobne na IVS n.o. Čsl. Armády 21  týždenne v pracovné dni: pondelok od 10:00-14:00, tiež e-mailom : institut.vzdelavania.seniorov1@gmail.com


Prihlášky na stiahnutie

Prihláška š. r. 2020-2021 – kurzy

Inštitút vzdelávania seniorov n. o. , Košice, IČO:45747661- vzdelávacie aktivity

Záväzná PRIHLÁŠKA – na III. A IV.Q 2020-/I. a II. Q 2021/**

PRIEZVISKO…………………………………………….MENO……………………………rok nar.:…………………….

Adresa bydliska ( len mestská časť)…………………………………… č. OP ( pas)…………………………………..

tel. č.:…………………………………………………… e-mail:……………………………………………………………………..

Záväzne sa prihlasujem na odber konverzačných vzdelávacích aktivít zo strany n. o. IVS v priestoroch sídla n. o. v nižšie uvedenom rozsahu zvolenom podpisujúcim 1)+ .

Vzdelávacie odbory – podčiarknuť vybraný: číslo skupiny*:

  • Jazyk anglickýstreda – začiatočníci, mierne pokročilí, stredne pokročilí, pokročilí, konverzácie+ /17×60/ intenzívny kurz / 17 x 90min. /

  • Jazyk anglický- štvrtok – začiatočníci, mierne pokročilí, stredne pokročilí, pokročilí, /17×60/ intenzívny kurz / 17 x 90min. /

  • Jazyk nemeckýutorok /od 8,45hod./ pokročilí /17x 60min. /

Príspevok/Kurzovné: Jazykové kurzy 27€  ( 25€ členovia s dochádzkou > 3 roky ) za semester / III. a IVQ./ , konverzácie + 12,50 € semester ak navštevuje jeden plnohodnotný výukový jazykový program.

Nenávratné zápisné 10,00 EUR je potrebné zaplatiť pri podaní prihlášky!

Doplatok za jeden semester podľa druhu vzdelávacieho odboru – sa doplatí na prvej hodine lektorovi. Poradenstvo sa uhrádza pred hodinou lektorovi.

Pokračujúci účastníci kurzov môžu uhradiť kurzovné na prvej vyučovacej hodine lektorovi, resp. vedúcemu skupiny.

**Výška príspevku je pre vzdelávací kurz v rozsahu jedného semestra/ dva štvrťroky po sebe kalendárne nasledujúce/.

Záväznú prihlášku odošlite e – mailom na adr.: inštitut.vzdelavania.seniorov1@gmail.com , úhradu zápisného pošlite prevodom účet: IBAN: SK32 0900 0000 0050 8258 2632 , Názov účtu: Inštitút vzdelávania seniorov n. o., v poznámke uviesť: priezvisko a meno / bez diakritiky/

Za Inštitút vzdelávania seniorov n. o. :

MVDr. Róbert Ondrejka , v. r.

Dátum………………………………….. 1) Podpis…………………………………………..

  1. Svojim podpisom dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v evidencii poskytovateľa vzdelávania.

Inštitút vzdelávania seniorov n. o. , Košice, IČO:45747661- vzdelávacie aktivity

Záväzná PRIHLÁŠKA – na III. A IV.Q 2020-/I. a II. Q 2021/**

PRIEZVISKO…………………………………………….MENO……………………………rok nar.:…………………….

Adresa bydliska ( len mestská časť)…………………………………… č. OP ( pas)…………………………………..

tel. č.:…………………………………………………… e-mail:……………………………………………………………………..

Záväzne sa prihlasujem na odber konverzačných vzdelávacích aktivít zo strany n. o. IVS v priestoroch sídla n. o. v nižšie uvedenom rozsahu zvolenom podpisujúcim 1)+ .

Vzdelávacie odbory – podčiarknuť vybraný: číslo skupiny*:

  • Kvety a záhrada- pestovanie, rezy stromov, skalky / 9×120 min./ – v prípade záujmu 10 frekventantov

  • Výtvarná tvorba- kresba a maľba začiatočníci, ateliérová maľba / 9×120 min./, len v piatok

  • Výpočtová technika – začiatočníci, pokročilí / 10 x 120min./(37€) , Výpočtová technika- poradenstvo (5,50€/2hod.)

Príspevok/ Kurzovné: Výtvarná tvorba –kresba a maľba ( 27€), Kvety a záhrada (27€) .

Nenávratné zápisné 10,00 EUR je potrebné zaplatiť pri podaní prihlášky!

Doplatok za jeden semester podľa druhu vzdelávacieho odboru – sa doplatí na prvej hodine lektorovi. Poradenstvo sa uhrádza pred hodinou lektorovi.

Pokračujúci účastníci kurzov môžu uhradiť kurzovné na prvej vyučovacej hodine lektorovi, resp. vedúcemu skupiny.

**Výška príspevku je pre vzdelávací kurz v rozsahu jedného semestra/ dva štvrťroky po sebe kalendárne nasledujúce/.

Záväznú prihlášku odošlite e – mailom na adr.: inštitut.vzdelavania.seniorov1@gmail.com , úhradu zápisného pošlite prevodom účet: IBAN: SK32 0900 0000 0050 8258 2632 , Názov účtu: Inštitút vzdelávania seniorov n. o., v poznámke uviesť: priezvisko a meno / bez diakritiky/

Za Inštitút vzdelávania seniorov n. o. :

MVDr. Róbert Ondrejka , v. r.

Dátum………………………………….. 1) Podpis…………………………………………..

1) Svojim podpisom dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v evidencii poskytovateľa vzdelávania.