Kurzy / Cenník / Prihlášky

Inštitút vzdelávania seniorov  n. o. , Košice, IČO:45747661- vzdelávacie aktivity

 

Záväzná PRIHLÁŠKA – na III. A IV.Q 2023-/I. a II. Q 2024/**

/š.k. r. 2023-2024/

 

PRIEZVISKO…………………………………………….MENO……………………………rok nar.:…………………….

Adresa bydliska ( len mestská časť)……………………………………  č. OP ( pas)…………………………………..

tel. č.:…………………………………………………… e-mail:……………………………………………………………………..

Záväzne sa prihlasujem na odber konverzačných vzdelávacích aktivít zo strany n. o. IVS  v priestoroch sídla n. o. v nižšie uvedenom rozsahu zvolenom podpisujúcim 1)+ .

Vzdelávacie  odbory – podčiarknuť vybraný:     Lektor : M. Laurincová /A1ML, A2ML,/   číslo skupiny*:

Lektor:    A  konverzácia

 • Jazyk anglickýstreda – stredne pokročilí (A1ML-9,30hod.), konverzácia AJ 10,40 hod. , stredne pokročilí (A2ML-11,50hod.) /17x60min./,/

    Príspevok/Kurzovné:  Jazykové kurzy 28€  za semester / III. a IVQ./ ,

Nenávratné zápisné 10,00 EUR je potrebné zaplatiť pri podaní prihlášky!

Doplatok za jeden semester podľa druhu vzdelávacieho odboru –   sa doplatí na prvej hodine lektorovi.

Dlhoroční pokračujúci účastníci  kurzov/  môžu uhradiť kurzovné na prvej vyučovacej hodine lektorovi.

**Výška príspevku je pre vzdelávací kurz v rozsahu jedného semestra/ dva kalendárne štvrťroky po sebe nasledujúce/.

Záväznú prihlášku odošlite e – mailom na adr.: inštitut.vzdelavania.seniorov.1@gmail.com , úhradu zápisného pošlite prevodom účet: IBAN: SK32 0900 0000 0050 8258 2632 , Názov účtu: Inštitút vzdelávania seniorov n. o., v poznámke uviesť: priezvisko a meno / bez diakritiky/

 

Za Inštitút vzdelávania seniorov n. o. :

JUdr. Ing. Marián Varga preds. SR  , v. r.

 

Dátum…………………………………..                              1)    Podpis…………………………………………..

 

 • Svojim podpisom dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v evidencii poskytovateľa vzdelávania.

 

 

 

         ———————————————————————————————————————————–

 

Inštitút vzdelávania seniorov  n. o. , Košice, IČO:45747661- vzdelávacie aktivity

 

Záväzná PRIHLÁŠKA – na III. A IV.Q 2023-/I. a II. Q 2024/**

/ šk. r. 2023-2024/

 

PRIEZVISKO…………………………………………….MENO……………………………rok nar.:…………………….

Adresa bydliska ( len mestská časť)……………………………………  č. OP ( pas)…………………………………..

tel. č.:…………………………………………………… e-mail:……………………………………………………………………..

Záväzne sa prihlasujem na odber konverzačných vzdelávacích aktivít zo strany n. o. IVS  v priestoroch sídla n. o. v nižšie uvedenom rozsahu zvolenom podpisujúcim 1)+ .

Vzdelávacie  odbory – podčiarknuť vybraný:  Lektor:  Mgr. Oľga Dvorská                  číslo skupiny*:

 • Jazyk anglický- štvrtokmierne pokročilí(A3-8,45 hod.), stredne pokročilí (A4-9,55hod.),
 • pokročilí (AD-11,00), pokročilí + AD -13,00hod. /17x60min./ .
 • AJ klub Angličtinárov /rezerva/-štvrtok- 14,30hod.,

    Príspevok/Kurzovné:  Jazykové kurzy28€ / semester (17x60min.),

AJ Klub – Klub Angličtinárov / lektor:                           /,

Nenávratné zápisné 10,00 EUR je potrebné zaplatiť pri podaní prihlášky!

Doplatok za jeden semester podľa druhu vzdelávacieho odboru –   sa doplatí na prvej hodine lektorovi. Poradenstvo sa uhrádza pred hodinou lektorovi.

Pokračujúci účastníci  kurzov môžu uhradiť kurzovné na prvej vyučovacej hodine lektorovi, resp. vedúcemu skupiny.

**Výška príspevku je pre vzdelávací kurz v rozsahu jedného semestra/ dva kalendárne štvrťroky po sebe nasledujúce/.

Záväznú prihlášku odošlite e – mailom na adr.: inštitut.vzdelavania.seniorov.1@gmail.com , úhradu zápisného pošlite prevodom účet: IBAN: SK32 0900 0000 0050 8258 2632 , Názov účtu: Inštitút vzdelávania seniorov n. o., v poznámke uviesť: priezvisko a meno / bez diakritiky/

 

Za Inštitút vzdelávania seniorov n. o. :

JUDr. , Ing. Marián Varga , preds. SR  , v. r.

 

Dátum…………………………………..                              1)    Podpis…………………………………………..

 

 • Svojim podpisom dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v evidencii poskytovateľa vzdelávania.

 

——————————————————————————————————————————-

 

 

Inštitút vzdelávania seniorov  n. o. , Košice, IČO:45747661- vzdelávacie aktivity

 

Záväzná PRIHLÁŠKA – na III. A IV.Q 2023-/I. a II. Q 2024/**

/šk. r. 2022-2023/

 

PRIEZVISKO…………………………………………….MENO……………………………rok nar.:…………………….

Adresa bydliska ( len mestská časť)……………………………………  č. OP ( pas)…………………………………..

tel. č.:…………………………………………………… e-mail:……………………………………………………………………..

Záväzne sa prihlasujem na odber konverzačných vzdelávacích aktivít zo strany n. o. IVS  v priestoroch sídla n. o. v nižšie uvedenom rozsahu zvolenom podpisujúcim 1)+ .

Vzdelávacie  odbory –  vybraný:          Lektor: Ing. Vierka Čipčalová                       číslo skupiny*:  NJ,

 • Jazyk nemeckýutorok /od 8,45hod./ pokročilí /17x 60min. /

    Príspevok/Kurzovné:  Jazykové kurzy 28€ za semester / III. a IVQ. / .

Nenávratné zápisné 10,00 EUR je potrebné zaplatiť pri podaní prihlášky!

Doplatok za jeden semester podľa druhu vzdelávacieho odboru –   sa doplatí na prvej hodine lektorovi pred zahájením vyučovania.

Pokračujúci účastníci  kurzov/ absolventi š. k. r. 2022-2023/ môžu uhradiť kurzovné na prvej vyučovacej hodine lektorov.

**Výška príspevku je pre vzdelávací kurz v rozsahu jedného semestra/ dva kalendárne štvrťroky po sebe nasledujúce/.

Záväznú prihlášku odošlite e – mailom na adr.: inštitut.vzdelavania.seniorov.1@gmail.com , úhradu zápisného pošlite prevodom účet: IBAN: SK32 0900 0000 0050 8258 2632 , Názov účtu: Inštitút vzdelávania seniorov n. o., v poznámke uviesť: priezvisko a meno / bez diakritiky/

 

Za Inštitút vzdelávania seniorov n. o. :

JUdr. Ing. Marián Varga  , preds. SR  v. r.

 

Dátum…………………………………..                              1)    Podpis…………………………………………..

 

 • Svojim podpisom dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v evidencii poskytovateľa vzdelávania.

 

 

 


Inštitút vzdelávania seniorov  n. o. , Košice, IČO:45747661- vzdelávacie aktivity

 

Záväzná PRIHLÁŠKA – na III. A IV.Q 2023-/I. a II. Q 2024/**

/ šk. r. 2023-2024/

 

PRIEZVISKO…………………………………………….MENO……………………………rok nar.:…………………….

Adresa bydliska ( len mestská časť)……………………………………  č. OP ( pas)…………………………………..

tel. č.:…………………………………………………… e-mail:……………………………………………………………………..

Záväzne sa prihlasujem na odber konverzačných vzdelávacích aktivít zo strany n. o. IVS  v priestoroch sídla n. o. v nižšie uvedenom rozsahu zvolenom podpisujúcim 1)+ .

Vzdelávacie  odbory – podčiarknuť vybraný:                                      číslo skupiny*:

 • Výtvarná tvorba- kresba a maľba  10,00-12,00h, ateliérová maľba 13,00-15,00h / 9×120 min./, len utorok ,
 • Výtvarná tvorba- kresba a maľba  09,00-11,00, ateliérová maľba12,00-14,00 / 9×120 min./,  len v piatok
 • Výtvarná tvorba klub– „ Klub výtvarníkov1 „ len utorok 9x120min , len v utorok členovia ateliérovej maľby a členovia Českého spolku od 12,00hod.

„ Klub výtvarníkov2 „  utorok 9x120min , členovia kurzu  maľby  a výtvarnej tvorby od 10,00hod.

„ Klub výtvarníkov 3 „  piatok 9x120min , členovia kurzu  maľby  a výtvarnej tvorby od 10,00hod.

 • Výpočtová technika – začiatočníci, pokročilí / 10 x 120min./(37€) , Výpočtová technika- poradenstvo (5,0€/2hod.)

 

   Príspevok/ Kurzovné: Výtvarná tvorba –kresba a maľba  (  27€),  Klub výtvarníkov….. utorok, piatok  (13€)

Nenávratné zápisné 10,00 EUR je potrebné zaplatiť pri podaní prihlášky!

Doplatok za jeden semester podľa druhu vzdelávacieho odboru –   sa doplatí na prvej hodine lektorovi. Poradenstvo sa uhrádza pred hodinou lektorovi.

Pokračujúci účastníci  kurzov môžu uhradiť kurzovné na prvej vyučovacej hodine lektorovi, resp. vedúcemu skupiny.

**Výška príspevku je pre vzdelávací kurz v rozsahu jedného semestra/ dva štvrťroky po sebe kalendárne nasledujúce/.

Záväznú prihlášku odošlite e – mailom na adr.:  inštitut.vzdelavania.seniorov.1@gmail.com , úhradu zápisného pošlite prevodom účet: IBAN: SK32 0900 0000 0050 8258 2632 , Názov účtu: Inštitút vzdelávania seniorov n. o., v poznámke uviesť: priezvisko a meno / bez diakritiky/

 

Za Inštitút vzdelávania seniorov n. o. :

JUdr. Ing. Marián Varga  , preds. SR  v. r.

 

 

Dátum…………………………………..                               1)    Podpis…………………………………………..

 

1)    Svojim podpisom dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v evidencii poskytovateľa vzdelávania.

—————————————————————————————————————————————–

 

Inštitút vzdelávania seniorov, n. o.

vzdelávacie aktivity podľa Plánu práce na šk. rok 20223-2024

 

ROZVRH HODÍN /týždenný cyklus/

Cudzie Jazyky / Nemecký (NJ), Anglický A…./ uč.1

Skupina VČ NJ stredne pokročilí utorok 08 45 ČSA 21

Skupina A1ML stredne pokročilí streda 08:45

Skupina A2ML mierne pokročilí streda 10:00

Skupina A3 začiatočníci streda 11:10

Skupina A4 mierne pokročilí streda 12:30

Skupina A5 pokročilí streda 13:45

Skupina AG 4.3 pokročilí štvrtok 08:45

Skupina AG 5 pokročilí štvrtok 09:55

Skupina A1IL pokročilí štvrtok 11:00

Skupina A2IL pokročilí štvrtok 13:15

Skupina A Klub štvrtok 15:00

Lektor :

skupina A Klub Ing. Eva Reitznerová, CSc

skupina A1IL – AG4,3,5 Ing. Géza Illés

skupina A1ML– A2ML Michaela Laurincová

skupina A4– A5 Ing. Zoltán Jakab

skupina NJ Ing. Vierka Čipčalová

Výtvarná tvorba-párny kalendárny týždeň uč.1/zač.13.-27.09.2023/

Maľba a tvorba začiatočníci utorok 10 00 ČSA 21

Maľba a tvorba utorok 13 00 ČSA 21

Maľba a tvorba piatok 10 00 ČSA 21

Lektor: Ing.Arch.Eva Lorenzová

Klub výtvarníkov IVS n.o. – párny týždeň utorok 10:00 ČSA 21

Šachová škola mládeže uč.1 pondelok 15:15 ČSA 21

Lektor:

Šachový odbor / tréning / streda 16,30 hod

Šachová škola seniorov štvrtok 16,00 hod

Šachové súťažné dni podľa dodaného rozpisu súťaží: piatok od 17 00 , sobota, nedeľa, uč. 2

Hudobný odbor : Utorok 17,00-19,00hod.

Lektor: Rudolf Probala

Art film : Pondelok 10,00 hod.  pripravuje Ladislav Rusnák

Rezerva / Jazyky (AJ,NJ,FJ),výtvarná tvorba/ pondelok 8,00-15,00 hod.

Jazykový inšpektor AJ IVS. n.o.: Ing. Eva Reitznerová CSc.

Košice : 21.08. 2023

JUdr. Ing. Marián Varga  , preds. SR  v. r.

 

riaditeľ IVS n. o

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Inštitút vzdelávania seniorov n. o.

 

vzdelávacie aktivity podľa Plánu práce na šk. rok 2023-2024

CENNÍK – Zimný semester a Letný semester

 

 

 

Vzdelávacie  odbory :

 

 • Jazyk anglický / nemecký jazyk- NJ /- začiatočníci, mierne pokročilí, stredne pokročilí, pokročilí rozsah / 17 vyučovacích hodín á 60min.,  AJ klub -17×60 min.
 • Výtvarná tvorba- kresba a maľba začiatočníci, kresba a maľba tvorba / 9 vyučovacích hodín á 120 min./,
 • Výpočtová technika – začiatočníci, pokročilí / 10 vyučovacích hodín á 120min./
 • Šachová škola 20 vyučovacích hodín á 60 min
 • Klub výtvarníkov 1,2,3 IVS n. o. 9 vyučovacích hodín / á 120 min/

Klub výtvarníkov 1-Klub 9-dlhoroční členovia a členovia Českého spolku, utorok od 13,00

Klub výtvarníkov 2-  klub – utorok 10,00 -12,00, 14€

Klub výtvarníkov 3- novovzniknutý klub- piatok 10,00-12,00 ,14€

 • Klub populárnej hudby II. polovice 20-teho storočia 10  vyučovacích  hodín / á 120min/

Vzdelávacie kurzy budú začaté iba po prihlásení dostatočného počtu záujemcov .

Počet poslucháčov v jednom krúžku je spravidla 10 a viac, minimalne 8.

 

Začiatok kurzov v III. Q – -38 týždeň 18.9- 25.9.2022 oznámením lektorov adresným účastníkom. Začiatok kurzov v r. 2024 – 4-5 týždeň.

Výučba prebieha v  priestoroch Inštitútu vzdelávania seniorov n. o.  Košice  ul. ČSA 21.                        

    Kurzovné:  Jazykové kurzy – pokročilí (28€), Výtvarná tvorba-kresba a maľba tvorba, začiatočníci  ( 28€), Výpočtová technika (37€, 2 hod. =5€),   JK Angličtina začiatočníci (28€), Klub výtvarníkov / 14€/, Klub populárnej hudby/ 12€/ , Art. film  klub 9€/r.

Nenávratné zápisné 10,00 EUR je potrebné zaplatiť pri podaní prihlášky na účet IVS n.o. uvedený na prihláške!

Doplatok za jeden semester podľa druhu vzdelávacieho odboru – minimálne 18,00 EUR    účastník zaplatí lektorovi  na prvej hodine.

Účastníci vzdelávacích jazykových kurzov a kresba a maľba kategórie vyššej ako začiatočníci pokračujúci môžu uhradiť kurzovné na prvej vyučovacej hodine lektorovi kurzu.

 

V prípade neuskutočnenia vzdelávacieho kurzu sa zápisné , alebo platba prihlasujúcemu v uhradenej výške vráti.

 

Kurzovné  pre neseniorov je dvojnásobné.

 

 

Dátum  14.08. 2023

 

                                                             

                                                                             Za Inštitút vzdelávania Seniorov n. o.:

                                                                             JUDr., Ing. Marián Varga, predseda SR

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ROZVRH HODÍN /týždenný cyklus/ Zimný semester

 Jazyky / Nemecký (NJ), Anglický A…./ uč.1

Skupina       VČ NJ     stredne pokročilí    utorok           0845     ČSA 21

Skupina       A1ML      stredne pokročilí    streda           0945     ČSA 21

Skupina       A1ML      konv. pokročilí       streda           1050    ČSA 21

Skupina       A2ML      mierne pokročilí    streda           1155    ČSA 21

Skupina       A2ML      konv. m. pokroč.    streda           1300   ČSA 21

Skupina       A5               pokročilí               streda           1405     ČSA 21

Skupina       A                pokročilí                 štvrtok         0845     ČSA 21

Skupina       A               začiatočníci           štvrtok           0955     ČSA 21

Skupina       A1             pokročilí                 štvrtok          1100     ČSA 21

Skupina       A2 OD      pokročilí                 štvrtok          1315      ČSA 21

Skupina       A Klub                                     štvrtok           1500     ČSA 21

Výtvarná tvorba-nepárny kalendárny týždeň uč.1/zač.12.-23.09.2022/

Maľba a tvorba:                                 utorok        1000     ČSA   21    

Maľba a tvorba                                  utorok        1300     ČSA   21

Maľba a tvorba                                  piatok         1000     ČSA   21    

Klub výtvarníkov IVS n.o. – párny týždeň   utorok        1000     ČSA   21   

   Klub výtvarníkov IVS n.o. 2- párny týždeň piatok     1000     ČSA   21  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                           

Šachová škola mládeže   uč.1                          pondelok        15ˇ15     ČSA   21    

 

Šachový odbor / tréning/                                                streda                    16,30 hod

Šachová škola seniorov                                                štvrtok                  16,00 hod

Šachové súťažné dni podľa                                         

dodaného rozpisu súťaží:                                        piatok od 1700 , sobota, nedeľa,

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

DODATOK č.1

upravený reálny týždenný rozvrh

Inštitút vzdelávania seniorov, n. o. 

vzdelávacie aktivity podľa Plánu práce na šk. rok 2022 -2023

ROZVRH HODÍN /týždenný cyklus/ Zimný semester

dodatok č. 1- úplné znenie k Rozvrhu zo 16.08.2022

Jazyky / Nemecký (NJ), Anglický A…./ uč.1

Skupina       VČ NJ     stredne pokročilí    utorok           0845     ČSA 21

Skupina       A1ML      stredne pokročilí    streda           0930     ČSA 21

Skupina       A1ML      konv. pokročilí       streda           1040    ČSA 21

Skupina       A2ML      mierne pokročilí    streda           1150    ČSA 21

Skupina       A2ML      konv. m. pokroč. *  streda           1300   ČSA 21

Skupina       A               pokročilí               streda            1405     ČSA 21

Skupina       A                pokročilí                 štvrtok         0845     ČSA 21

Skupina       A               začiatočníci           štvrtok           0955     ČSA 21

Skupina       A               pokročilí                 štvrtok          1300     ČSA 21

Skupina       A2 OD      pokročilí                 štvrtok          1030      ČSA 21

Skupina       A Klub                                     štvrtok           1500     ČSA 21

 • —— text neobsadená časová pozícia pre nedostatok záujemcov
Lektor :    skupina A Klub                                                                     

                  skupina A2 OD                                       Mgr. Olinka Dvorská

                  skupina A1ML– A2ML                          Michaela Laurincová

                  skupina  NJ                                             Ing. Vierka Čipčalová

 

Výpočtová technika ( PC)

Skupina PC              indiv. Konzult.        pondelok   1000         ČSA 21 uč.2

Lektor :                    Ing. Čičák

 

Výtvarná tvorba-nepárny kalendárny týždeň uč.1/zač.12.-23.09.2022/

Maľba a tvorba:                                 utorok        1000     ČSA   21    

Maľba a tvorba                                  utorok        1300     ČSA   21

Maľba a tvorba                                  piatok         1000     ČSA   21    

Lektor:                                                                 Ing. Arch.Eva  Lorenzová

Klub výtvarníkov IVS n.o. – párny týždeň   utorok        1000     ČSA   21   

   Klub výtvarníkov IVS n.o. 2- párny týždeň piatok     1000     ČSA   21                                             

Šachová škola mládeže   uč.1                          pondelok        15ˇ15     ČSA   21    

Lektor:                                                               

Šachový odbor / tréning/                                                streda                    16,30 hod

Šachová škola seniorov                                                štvrtok                  16,00 hod

Šachové súťažné dni podľa                                         

dodaného rozpisu súťaží:                                        piatok od 1700 , sobota, nedeľa,

    uč. 2

Hudobný odbor :                                                         Lektor: Rudolf Probala

Pondelok                                                                              17,00-19,00hod.

Art film : Pondelok                                          10,00 hod.    ved. Proj. Ladislav Rusnák

Rezerva / Jazyky (AJ,NJ,FJ),výtvarná tvorba/             pondelok       8,00-15,00 hod.

Jazykový inšpektor AJ IVS. n.o.:                                     Ing. Eva Reitznerová CSc.

Košice : 19.09. 2022                                                           MVDr. Róbert Ondrejka,              

                                                                                                          riaditeľ  IVS  n. o..