Kurzy / Cenník / Prihlášky

Inštitút vzdelávania seniorov n. o. , Košice, IČO:45747661- vzdelávacie aktivity

Záväzná PRIHLÁŠKA – na III. A IV.Q 2021-/I. a II. Q 2022/**

/ šk. r. 2021-2022/

PRIEZVISKO…………………………………………….MENO……………………………rok nar.:…………………….

Adresa bydliska ( len mestská časť)…………………………………… č. OP ( pas)…………………………………..

tel. č.:…………………………………………………… e-mail:……………………………………………………………………..

Záväzne sa prihlasujem na odber konverzačných vzdelávacích aktivít zo strany n. o. IVS v priestoroch sídla n. o. v nižšie uvedenom rozsahu zvolenom podpisujúcim 1)+ .

Vzdelávacie odbory – podčiarknuť vybraný: Lektor: Ing. G. Illés číslo skupiny*:

  • Jazyk anglický- štvrtokmierne pokročilí(AG3,AG4-8,45 hod.), stredne pokročilí (AG5-9,55hod.),

  • pokročilí (A1IL-11,00), pokročilí + A2IL -13,15hod. /17x60min./ .

  • AJ klub Angličtinárov štvrtok- 14,30hod.,

Príspevok/Kurzovné: Jazykové kurzy27€ / semester (17x60min.),

AJ Klub – Klub Angličtinárov / lektor. Ing. E. Reitznerová / 13,00€ ,

Nenávratné zápisné 10,00 EUR je potrebné zaplatiť pri podaní prihlášky!

Doplatok za jeden semester podľa druhu vzdelávacieho odboru – sa doplatí na prvej hodine lektorovi. Poradenstvo sa uhrádza pred hodinou lektorovi.

Pokračujúci účastníci kurzov môžu uhradiť kurzovné na prvej vyučovacej hodine lektorovi, resp. vedúcemu skupiny.

**Výška príspevku je pre vzdelávací kurz v rozsahu jedného semestra/ dva štvrťroky po sebe kalendárne nasledujúce/.

Záväznú prihlášku odošlite e – mailom na adr.: inštitut.vzdelavania.seniorov.1@gmail.com , úhradu zápisného pošlite prevodom účet: IBAN: SK32 0900 0000 0050 8258 2632 , Názov účtu: Inštitút vzdelávania seniorov n. o., v poznámke uviesť: priezvisko a meno / bez diakritiky/

Za Inštitút vzdelávania seniorov n. o. :

MVDr. Róbert Ondrejka , v. r.

Dátum………………………………….. 1) Podpis…………………………………………..

  1. Svojim podpisom dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v evidencii poskytovateľa vzdelávania.

         ——————————————————————————–

Inštitút vzdelávania seniorov n. o. , Košice, IČO:45747661- vzdelávacie aktivity

Záväzná PRIHLÁŠKA – na III. A IV.Q 2021-/I. a II. Q 2022/**

/šk. r. 2021-2022/

PRIEZVISKO…………………………………………….MENO……………………………rok nar.:…………………….

Adresa bydliska ( len mestská časť)…………………………………… č. OP ( pas)…………………………………..

tel. č.:…………………………………………………… e-mail:……………………………………………………………………..

Záväzne sa prihlasujem na odber konverzačných vzdelávacích aktivít zo strany n. o. IVS v priestoroch sídla n. o. v nižšie uvedenom rozsahu zvolenom podpisujúcim 1)+ .

Vzdelávacie odbory – vybraný: Lektor: Ing. Vierka Čipčalová číslo skupiny*: NJ,

  • Jazyk nemeckýutorok /od 8,45hod./ pokročilí /17x 60min. /

Príspevok/Kurzovné: Jazykové kurzy 27€ za semester / III. a IVQ. / .

Nenávratné zápisné 10,00 EUR je potrebné zaplatiť pri podaní prihlášky!

Doplatok za jeden semester podľa druhu vzdelávacieho odboru – sa doplatí na prvej hodine lektorovi pred zahájením vyučovania.

Pokračujúci účastníci kurzov/ absolventi š. k. r. 2020-2021/ môžu uhradiť kurzovné na prvej vyučovacej hodine lektorov.

**Výška príspevku je pre vzdelávací kurz v rozsahu jedného semestra/ dva štvrťroky po sebe kalendárne nasledujúce/.

Záväznú prihlášku odošlite e – mailom na adr.: inštitut.vzdelavania.seniorov.1@gmail.com , úhradu zápisného pošlite prevodom účet: IBAN: SK32 0900 0000 0050 8258 2632 , Názov účtu: Inštitút vzdelávania seniorov n. o., v poznámke uviesť: priezvisko a meno / bez diakritiky/

Za Inštitút vzdelávania seniorov n. o. :

MVDr. Róbert Ondrejka , v. r.

Dátum………………………………….. 1) Podpis…………………………………………..

  1. Svojim podpisom dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v evidencii poskytovateľa vzdelávania———————————————————————————————

Inštitút vzdelávania seniorov n. o. , Košice, IČO:45747661- vzdelávacie aktivity

Záväzná PRIHLÁŠKA – na III. A IV.Q 2021-/I. a II. Q 2022/**

/ šk. r. 2021-2022/

PRIEZVISKO…………………………………………….MENO……………………………rok nar.:…………………….

Adresa bydliska ( len mestská časť)…………………………………… č. OP ( pas)…………………………………..

tel. č.:…………………………………………………… e-mail:……………………………………………………………………..

Záväzne sa prihlasujem na odber konverzačných vzdelávacích aktivít zo strany n. o. IVS v priestoroch sídla n. o. v nižšie uvedenom rozsahu zvolenom podpisujúcim 1)+ .

Vzdelávacie odbory – podčiarknuť vybraný: číslo skupiny*:

  • Výtvarná tvorba- kresba a maľba začiatočníci 10,00-12,00h, ateliérová maľba 13,00-15,00h / 9×120 min./, len utorok ,

  • Výtvarná tvorba- kresba a maľba začiatočníci 09,00-11,00, ateliérová maľba12,00-14,00 / 9×120 min./, len v piatok

  • Výtvarná tvorba klub– „ Klub výtvarníkov1 „ len utorok 9x120min , len v utorok členovia ateliérovej maľby a členovia Českého spolku od 12,00hod.

Klub výtvarníkov2 „ utorok 9x120min , členovia kurzu maľby a výtvarnej tvorby od 10,00hod.

Klub výtvarníkov 3 „ piatok 9x120min , členovia kurzu maľby a výtvarnej tvorby od 10,00hod.

  • Výpočtová technika – začiatočníci, pokročilí / 10 x 120min./(37€) , Výpočtová technika- poradenstvo (5,0€/2hod.)

Príspevok/ Kurzovné: Výtvarná tvorba –kresba a maľba ( 27€), Výpočtová technika (37€), VT poradenstvo (5,00/2hod.), Klub výtvarníkov….. utorok, piatok (13€)

Nenávratné zápisné 10,00 EUR je potrebné zaplatiť pri podaní prihlášky!

Doplatok za jeden semester podľa druhu vzdelávacieho odboru – sa doplatí na prvej hodine lektorovi. Poradenstvo sa uhrádza pred hodinou lektorovi.

Pokračujúci účastníci kurzov môžu uhradiť kurzovné na prvej vyučovacej hodine lektorovi, resp. vedúcemu skupiny.

**Výška príspevku je pre vzdelávací kurz v rozsahu jedného semestra/ dva štvrťroky po sebe kalendárne nasledujúce/.

Záväznú prihlášku odošlite e – mailom na adr.: inštitut.vzdelavania.seniorov.1@gmail.com , úhradu zápisného pošlite prevodom účet: IBAN: SK32 0900 0000 0050 8258 2632 , Názov účtu: Inštitút vzdelávania seniorov n. o., v poznámke uviesť: priezvisko a meno / bez diakritiky/

Za Inštitút vzdelávania seniorov n. o. :

MVDr. Róbert Ondrejka , v. r.

Dátum………………………………….. 1) Podpis…………………………………………..

1) Svojim podpisom dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v evidencii poskytovateľa vzdelávania.


Inštitút vzdelávania seniorov, n. o.

vzdelávacie aktivity podľa Plánu práce na šk. rok 2021 -2022

 

ROZVRH HODÍN /týždenný cyklus/

Cudzie Jazyky / Nemecký (NJ), Anglický A…./ uč.1

Skupina VČ NJ stredne pokročilí utorok 08 45 ČSA 21

Skupina A1ML stredne pokročilí streda 08:45

Skupina A2ML mierne pokročilí streda 10:00

Skupina A3 začiatočníci streda 11:10

Skupina A4 mierne pokročilí streda 12:30

Skupina A5 pokročilí streda 13:45

Skupina AG 4.3 pokročilí štvrtok 08:45

Skupina AG 5 pokročilí štvrtok 09:55

Skupina A1IL pokročilí štvrtok 11:00

Skupina A2IL pokročilí štvrtok 13:15

Skupina A Klub štvrtok 15:00

Lektor :

skupina A Klub Ing. Eva Reitznerová, CSc

skupina A1IL – AG4,3,5 Ing. Géza Illés

skupina A1ML– A2ML Michaela Laurincová

skupina A4– A5 Ing. Zoltán Jakab

skupina NJ Ing. Vierka Čipčalová

Výpočtová technika ( PC)

Skupina PC začiatočníci štvrtok 10 00 ČSA 21 uč.2

Lektor : Ladislav Rusnák

.

Výtvarná tvorba-párny kalendárny týždeň uč.1/zač.13.-27.09.2021/

Maľba a tvorba začiatočníci utorok 10 00 ČSA 21

Maľba a tvorba utorok 13 00 ČSA 21

Maľba a tvorba piatok 10 00 ČSA 21

Lektor: Ing.Arch.Eva Lorenzová

Klub výtvarníkov IVS n.o. – párny týždeň utorok 10:00 ČSA 21

Šachová škola mládeže uč.1 pondelok 15:15 ČSA 21

Lektor:

Šachový odbor / tréning / streda 16,30 hod

Šachová škola seniorov štvrtok 16,00 hod

Šachové súťažné dni podľa dodaného rozpisu súťaží: piatok od 17 00 , sobota, nedeľa, uč. 2

Hudobný odbor : Utorok 17,00-19,00hod.

Lektor: Rudolf Probala

Art film : Pondelok 10,00 hod. Ladislav Rusnák

Rezerva / Jazyky (AJ,NJ,FJ),výtvarná tvorba/ pondelok 8,00-15,00 hod.

Jazykový inšpektor AJ IVS. n.o.: Ing. Eva Reitznerová CSc.

Košice : 21.08. 2021

MVDr. Róbert Ondrejka,

riaditeľ IVS n. o