Prevádzková doba

                      

 Pondelok-Piatok

Výuka podľa rozvrhu hodín

Úradné hodiny: 

Pondelok – Utorok :10:00-13:00

Počas prázdnin: Pondelok 10,00 – 12,00