Projekcia

Premietanie filmov – Septembrové reprízy

6.9.2021 – pondelok,
13.9.2021- pondelok
20.9.2021- pondelok , vždy od 10,00 hod.

 

Premietanie filmov – Septembrové reprízy

              6.9.2021 – pondelok,
13.9.2021- pondelok
20.9.2021- pondelok , vždy od 10,00 hod.