Projekcia

  Premietanie filmov pre členov IVS n. o.

každý párny pondelok , vždy od 10,00 hod.

V období prázdnin reprízy už premietaných filmov

 zmeny budú oznámené e-mailom.