Fotoalbum

Úspešné ukončenie letného semestra jazykového kurzu angličtiny pod vedením Evy Reitznerovej potvrdzuje dlhoročné skúsenosti s uvedenou aktivitou v Inštitúte  Vzdelávania  Seniorov.