Pripravovabé akcie v roku 2024

Inštitút vzdelávania seniorov n.o. Košice. V roku 2024 otvárame kurz Kreslenia a maľby v letnom semestri od 15,2,2024 ktorý sa bude konať vo štvrtky každý druhý týždeň v čase od 13 – 15,00. Prihlásiť sa môžete aj osobne na adrese Csl.armády 21 v pondelok a utorok v čase 10 – 13,00

 Inštitút vzdelávania seniorov  n. o. , Košice, IČO:45747661- vzdelávacie aktivity

 

Záväzná PRIHLÁŠKA – na III. A IV.Q 2024-/I. a II. Q 2025/**

/ šk. r. 2024-2025/

 

PRIEZVISKO…………………………………………….MENO……………………………rok nar.:…………………….

Adresa bydliska ( len mestská časť)…………………………….. č. OP ( Pas………………………………..

tel. č.:……………………………………………………

e-mail:……………………………………………………………………..

Záväzne sa prihlasujem na odber konverzačných vzdelávacích aktivít zo strany n. o. IVS  v priestoroch sídla n. o. v nižšie uvedenom rozsahu zvolenom podpisujúcim 1)+ .

Vzdelávacie  odbory – podčiarknuť vybraný:                                      číslo skupiny*:

  • Výtvarná tvorba- kresba a maľba  13,00-15,00h, / 9×120 min./, len štvrtok ,

   Príspevok/ Kurzovné: Výtvarná tvorba –kresba a maľba  (  27€),  Nenávratné zápisné 10,00 EUR je potrebné zaplatiť pri podaní prihlášky!

Doplatok za jeden semester sa doplatí na prvej hodine lektorovi. Poradenstvo sa uhrádza pred hodinou lektorovi.

Pokračujúci účastníci  kurzov môžu uhradiť kurzovné na prvej vyučovacej hodine lektorovi, resp. vedúcemu skupiny.

**Výška príspevku je pre vzdelávací kurz v rozsahu jedného semestra/ dva štvrťroky po sebe kalendárne nasledujúce/.

Záväznú prihlášku odošlite e – mailom na adr.:  inštitut.vzdelavania.seniorov.1@gmail.com , úhradu zápisného pošlite prevodom účet: IBAN: SK32 0900 0000 0050 8258 2632 , Názov účtu: Inštitút vzdelávania seniorov n. o., v poznámke uviesť: priezvisko a meno a zvolený kurz / bez diakritiky/

Za Inštitút vzdelávania seniorov n. o. :

Em.Prof.Ink. Dišan Rodziňák,Csc  v. r.

 

Dátum…………………………………..                              1)    Podpis…………………………………………..

 

1)    Svojim podpisom dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v evidencii poskytovateľa vzdelávania.