Plán činnosti 2024

  1. Plán – Hlavné zámery činnosti na rok 2024

  Vzdelávací inštitút seniorov –   

  • Pokračovať v spolupráci s organizáciami a odborníkmi so zameraním na správne vyhodnocovanie súčasných rizík života , ktoré sa týkajú   Pripraviť a realizovať jedno stretnutie alebo cyklus  stretnutí  z príležitosti  založenia n. o., v prípade stavu bez pandémie.
  •  Prostredníctvom rôznych výziev sa uchádzať o financie orientované do vzdelávania, a na zníženie  sociálnej samoty SENIOROV  a na vytváranie vhodného komfortu pre seniorov,
  • Výučbu jazykov udržať a prípadne rozšíriť o francúzštinu,  taliančinu
  • Udržanie činnosti o zachovanie kultúrneho dedičstva v hudobnom odbore a filmovom odbore,

        Ostatné aktivity, výstavy, konferencie

  • Organizovať a spoluorganizovať :

  *  turistické aktivity členov , jarný a jesenný výlet (Bankov, Lajoška, Ružín , V. Tatry);

                     *  zúčastňovať sa  na kultúrnych podujatiach;

                     * výstavy produktov  výtvarných kurzov   a produktov Hand Made z členov a sympatizantov IVS n. o. ;

                  *ukončenie Letného semestra vzdelávacieho roku 2023—2024  v  06-2024,

                  *  Realizovať   konferenciu  s námetom „ 11. SENIORSKÁ KONFERENCIA z príležitosti 23 výročia založenia n. o. ,

                     zabezpečiť prípravou realizácie  konferencie,

                 * Vianočné posedenie členov, donorov a sympatizantov organizácie,

                 *hľadať sponzorov na rekonštrukciu celého objektu.

  * udržať  klubové hodiny v užívaných prenajatých priestoroch na menšie životné spoločenské aktivity členov n. o. –  seniorov, hudobný a filmový odbor IVS n. o.,

  * vlastnými silami , resp. s prispením sponzorov aktivovať suterén objektu pre činnosti pohybového charakteru pre seniorov nadväzne na rozšírenie predmetu podnájmu,

  * vytvoriť v bývalej čajovni priestor na cvičebné aktivity senioriek a seniorov,

  • V  spolupráci s  MMK, Radou starostov a  MČ pokúsiť sa zabezpečiť spolufinancovanie nákladov na prevádzku neziskovej organizácie .
  • Nájsť  témy spolupráce so zvolenými starostami MČ, najmä Starého mesta, Severu, Juhu, Furče, Sídliska Ťahanovce , KVP a Jazera, po voľbách v roku 2022.

           

  Košice, november 2022

  Spracoval: Em.Prof. Ing.Dušan Rodziňák Csc , riaditeľ n.o. .,