Právne služby seniorom

Posted by in Apps

Služba seniorom

Naša nezisková organizácia ponúka seniorom službu smerujúcu k oddlženiu resp. zníženiu ich úverového zaťaženia.

Po analýze úverových zmlúv sa venujeme uplatneniu sankcii voči bankám a nebankovým inštitúciám súdnou cestou za pochybenia a nekalé praktiky v oblasti platného práva na ochranu spotrebiteľa a to aj so spätnou platnosťou. Medzi najzávažnejšie pochybenia považujeme výšku úrokových sadzieb a taktiež nevyváženosť úverových zmlúv v neprospech klienta, ktoré vedú k neúmernému navýšeniu úveru, ktoré skoro vždy končia exekúciou, zrážkou zo mzdy, alebo vypovedaním hypotéky a uplatnením si záložného práva na nehnuteľnosť ( Dražba).

Našou prácou je objektivizácia výšky dlhu klienta podľa platnej legislatívy čím zabránime , aby klient úver zbytočne nepreplatil, ale aby zaplatil len to čo naozaj banke dlhuje a nestal sa obeťou úžery, ktorá sa denne praktizuje na slovenskom úverovom trhu z dôvodu nekalých praktík bánk a nebankových inštitúcii.

Naším hlavným cieľom je aby sme klienta ochránili pred neoprávnenými konaniami bánk a nebankovými spoločnosťami a dosiahli zníženie úverového zaťaženia klienta na minimum v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa.

Naše postupy zaručujú, že Vás, ako klienta ochránime pred exekúciou, zrážkou zo mzdy, alebo dražbou a ušetríme Vám čo najviac peňazí pri úveroch, ktoré zbytočne preplatíte aj preplácaním úrokov resp. poplatkov na ktoré banky a nebankové inštitúcie podľa zákona nemajú nárok.

Bližšie informácie získate pri osobnej konzultácii.

Milí seniori veľmi radi Vám pomôžeme s Vašimi starosťami, ktoré nastali pri splácaní úverov. Nás nezaujímajú dôvody pre ktoré ste sa dostali do problémov pri splácaní úverov nás zaujíma, ako sa k Vám banka, nebanková spoločnosť správa a za akých zmluvných podmienok ste čerpali úver. Nás zaujíma podstata znížiť Vaše úverové zaťaženie na minimum v záujme riešenia Vašich starostí.

V našej spoločnosti sú konzultácie zdarma!!!!!

Oddĺženie – zastavíme vymáhanie dlhov od bánk a nebankových spoločností

– Zastavíme zrážky zo mzdy

– Zastavíme vymáhania pohľadávok z bánk

– Zastavujeme dražby, výkon záložného práva

– Pripravujeme žaloby na súd ohľadne zastavenia splátok celých, alebo čiastočných z dôvodu neopravného obohacovania sa bánk, nebankových spoločností a inkasných spoločností

  • Pripravujeme Neodkladné opatrenia na zastavenie zrážok zo mzdy, ktoré sú vždy neoprávnené.

  • Miesto konzultácií /adresa/ : Inštitút vzdelávania seniorov n. o., Československej armády č. 21, 040 01 Košice,

  • pondelok , štvrtok 10,00 hod – 14,00 hod miestnosť č. 3 / Služobňa/

Doklady potrebné k oddlženiu:

a). Občiansky preukaz

b). Úverové zmluvy ( ak sa jedná o hypotéku tak aj záložňu zmluvu)

c). Doklad o zrážke zo mzdy

d). Doklad o začatí exekúcie

e). Exekučný titul